Ceny dopravy a platba

Spôsoby doručenia

 • Osobný odber – 0,00 €
 • Zásielka bude pripravená na prevzatie v sídle predajcu počas otváracích hodín:
  BORITEX – sk, s.r.o.
  Kozia 27
  811 03 Bratislava
 • O možnosti vyzdvihnutia budete informovaní SMS a emailom
 • Pred doručením výzvy na vyzdvihnutie si pre objednávku nechoďte, nemusí byť ešte pripravená na vyzdvihnutie. Prosíme Vás, aby ste počkali na potvrdenie dodania Vášho tovaru na našu pobočku e-mailom, alebo SMS, predídeme tým nedorozumeniam a Váš nákup bude plynulejší a pohodlnejší.
 • cena za dopravu: 8,00 €. Platí pre SR.
 • objednaný produkt je doručený prostredníctvom kuriérskej služby DPD
 • tovar bude doručený do 1-2 pracovných dní od expedovania zásielky (3-4 dni od 5.12. do 24.12.)
 • v okamihu expedovania zásielky sú Vám na email doručené informácie vrátane podacieho čísla balíka
 • kde sa váš balíček nachádza, si môžete overiť v online systéme spoločnosti DPD tu – zadajte číslo balíka a kliknite na SLEDUJ
 • NEPREHLIADNITE – Skontrolujte, prosím, pri preberaní objednávky stav obalu zásielky, predovšetkým či nie je akýmkoľvek spôsobom porušená naša páska a nie je opravovaná. V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom. Kuriér je povinný spísať protokol Zápis o škode.
 • Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad.
 • pri objednávke nad 100,00€ doprava zdarma. Platí pre SR.
 • objednaný produkt je doručený prostredníctvom kuriérskej služby DPD
 • tovar bude doručený do 1-2 pracovných dní od expedovania zásielky (3-4 dni od 5.12. do 24.12.)
 • v okamihu expedovania zásielky sú Vám na email doručené informácie vrátane podacieho čísla balíka
 • kde sa váš balíček nachádza, si môžete overiť v online systéme spoločnosti DPD tu – zadajte číslo balíka a kliknite na SLEDUJ
 • NEPREHLIADNITE – Skontrolujte, prosím, pri preberaní objednávky stav obalu zásielky, predovšetkým či nie je akýmkoľvek spôsobom porušená naša páska a nie je opravovaná. V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom. Kuriér je povinný spísať protokol Zápis o škode.
 • Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad.

Možnosti platby

Najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi, kuriérovi DPD. Platí len pre SR.

Za tovar zaplatíte v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere priamo na pobočke.

Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatrabanke. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

Po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar expedujeme najneskôr nasledujúci deň, pokiaľ je skladom. Podporujeme bezpečné platby.

Reklamácia

Vrátenie tovaru

Aj keď percento vráteného tovaru je mizivé, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetko vyriešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nevyhnutné (spravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní).

Rozsah povinností v prípadne chybného tovaru

Právo z vád/vady tovaru môžete uplatniť do 24 mesiacov od prevzatia tovaru rovnako ako v kamennom obchode. Je nutné dodržiavať pri údržbe materiálov pokyny, ktoré sú uvedené na https://www.boritex.sk/starostlivost/. Nezodpovedáme za opotrebenie tovaru jeho bežným používaním. U tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. U použitého tovaru nezodpovedáme za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal použitý tovar v momente prevzatia tovaru Vami. Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.

Obmedzenie zodpovednosti za vady vyplývajúce z povahy tovaru a nevhodného spôsobu použitia

BORITEX – sk s.r.o. nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nevhodným výberom tovaru, spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením, vyplývajúce z nedodržania pokynov/návodu na použitie výrobku, použitím tovaru v rozpore s deklarovaným účelom, nedodržanie spôsobu ošetrovania či nenahlásením vady bez zbytočného odkladu. V takých prípadoch môže byť obmedzenie zodpovednosti vo svojom dôsledku kvalifikované ako spôsobenie vady kupujúcim.

Neručíme za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím. Ošetrovacie symboly sú uvedené pri jednotlivých druhoch látok. Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10cm látky, príp. zľavou, ktorá predstavuje odpočet 10cm látky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou, ako aj nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Reklamácia a jej priebeh

Reklamáciu je možné uplatniť osobne alebo poštou. K tomu, aby sme mohli reklamáciu vybaviť, musíte predložiť doklad preukazujúci, že ste tovar zakúpil v www.boritex.sk (postačí i číslo objednávky alebo doklad o zaplatení).

Pri uplatnení reklamácie Vám bude vždy vystavené potvrdenie o prijatí reklamácie, a to i v prípade, že reklamácia bude vybavená na mieste zamietnutím a tovar neprevzatý.

Formulár pre vrátenie tovaru je voľne stiahnuteľný TU. V prípade, že vypĺňate formulár bez pomoci nášho personálu, nezabudnite uviesť, aká je vada tovaru alebo ako sa vada prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Osobné predanie výrobku

Vami zakúpený tovar môžete predať k reklamácii na našom showroome na: Kozia 27, 81103 Bratislava. Formulár pre vrátenie tovaru s Vami radi vyplnia naši pracovníci priamo na pobočke.

Ak nebude Vaša požiadavka vybavená priamo na mieste, bude Vami vrátený tovar postúpený k posúdeniu nášmu reklamačnému oddeleniu.

Doručenie poštou

V prípade, že budete zakúpený tovar posielať na reklamáciu poštou, prípadne inou doručovacou službou, zašlite zásielku na adresu:
BORITEX – sk s.r.o.
Kozia 27
811 03 Bratislava

Do zásielky priložte vyplnený formulár pre vrátenie tovaru, ktorý si môžete voľne stiahnuť na internetových stránkach www.boritex.sk TU.

V prípade uznania reklamácie, Vám budú účelne vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamáciou výrobku vrátené na základe zaslaného potvrdenia o podaní zásielky / predaní dopravcovi. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. V žiadnom prípade neposielajte vrátený tovar späť na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predĺžite tým dobu vybavenia. Kontaktujte predajcu na telefónnom čísle +421 2 63530383 a riaďte sa jeho pokynmi.

O priebehu celej reklamácie budete informovaný automatickými e-mailami, ktoré Vás upozornia na to, že Vaša reklamácia bola nami prijatá do systému, ďalej že bola vybavená, príp. zamietnutá, a tiež informáciu, že Vám bola odoslaná, či že Máte možnosť si ju vyzdvihnúť. Nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote znamená, že BORITEX – sk s.r.o. porušilo podstatným spôsobom zmluvu. To Vám dáva právo rozhodnúť sa medzi odstránením vady dodaním novej veci alebo chýbajúcej veci, odstránením vady opravou, primeranou zľavou z ceny alebo odstúpením od zmluvy.

Ak neuvediete alebo odmietnete uviesť svoje kontaktné údaje (telefónny kontakt alebo e-mail), potom ste uzrozumený s tým, že sa o vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote, budete zaujímať sám a ak tak neurobíte, musíte znášať dôsledky, ktoré pre Vás z Vašej nečinnosti v tomto smere plynú.

Ďalšie Vaše práva ako spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe tovaru veci viažu, nie sú dotknuté.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.