Ceny dopravy a platba

Reklamace

boritex@boritex.sk
Jak reklamovat produkty?

Odstoupení od smlouvy

boritex@boritex.sk
Jak odstoupit od smlouvy?

Způsoby doručení

 • Osobní odběr – 0,00 €
 • Zásilka bude připravena k převzetí v sídle prodejce během otevíracích hodin:
  BORITEX – sk, s.r.o.
  Kozia 27
  811 03 Bratislava
 • O možnosti vyzvednutí budete informováni SMS a emailem
 • Před doručením výzvy k vyzvednutí si pro objednávku nechoďte, nemusí být ještě připravena k vyzvednutí. Prosíme Vás, abyste počkali na potvrzení dodání Vašeho zboží na naši pobočku e-mailem, nebo SMS, předejdeme tím nedorozuměním a Váš nákup bude plynulejší a pohodlnější.
 • cena za dopravu: 13,00 €. Platí pre ČR.
 • objednaný produkt je doručen prostřednictvím kurýrní služby DPD
  zboží bude doručeno do 1-2 pracovních dnů od expedování zásilky (3-4 dny od 5.12. do 24.12.)
 • v okamžiku odeslání zásilky jsou Vám na email doručeny informace včetně podacího čísla balíku
 • kde se váš balíček nachází, si můžete ověřit v online systému společnosti DPD tady – zadejte číslo balíku a klikněte na sleduj
 • NEPŘEHLÉDNĚTE – Zkontrolujte prosím při přebírání objednávky stav obalu zásilky, především zda není jakýmkoli způsobem porušena naše páska a není opravovaná. V případě jakýchkoliv pochybností odmítněte zásilku převzít a ihned nás informujte, abychom se dohodli na dalším postupu. Případně doporučujeme převzít balíček a ihned ho otevřít před doručovatelem. Kurýr je povinen sepsat protokol Zápis o škodě.
 • Pokud zásilku převezmete a zjistíte poškození nebo ztrátu obsahu později, nemůžeme již vstoupit do případného reklamačního řízení mezi Vámi a doručovatelskou společností. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

Možnosti platby

Nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi DPD. Platí pouze pro SR.

Za zboží zaplatíte v hotovosti nebo kartou při osobním odběru přímo na pobočce.

Po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený v Tatrabance. Po přijetí platby odesíláme zboží s tím, že Vás informujeme o termínu, kdy zásilka dorazí.

Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží expedujeme nejpozději následující den, pokud je skladem. Podporujeme bezpečné platby.

Reklamace

Vrácení zboží

I když procento vráceného zboží je mizivé, je dobré vědět, že u nás máte stejnou záruku jako v kamenném obchodě. Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vybavení čekali déle než je nezbytné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dní).

Rozsah povinností v případně vadného zboží

Právo z vad / vady zboží lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží stejně jako v kamenném obchodě. Je nutné dodržovat při údržbě materiálů pokyny, které jsou uvedeny na https://www.boritex.sk/cs/starostlivost/. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho běžným používáním. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl použité zboží v momentě převzetí zboží Vámi. Kupující si musí překontrolovat materiály před jejich zpracováním, reklamace nebude uznána po jejich rozstřižené, příp. jiné úpravě.

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu použití

BORITEX – sk s.r.o. nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů / návodu na použití výrobku, použitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržení způsobu ošetřování či nehlášenému vady bez zbytečného odkladu. V takových případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Neručíme za chyby způsobené nesprávným ošetřením nebo použitím. Ošetřovací symboly jsou uvedeny u jednotlivých druhů látek. Za reklamační chybu se nepovažuje malý kaz v tkanině, který je nahrazen přidáním 10cm látky, příp. slevou, která představuje odpočet 10cm látky.

Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. expresní zásilkovou službou, jakož i nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Reklamace a její průběh

Reklamaci lze uplatnit osobně nebo poštou. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil v www.boritex.sk (postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplacení).

Při uplatnění reklamace Vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě zamítnutím a zboží nepřevzaté.

Formulář pro vrácení zboží je volně stažitelný ZDE. V případě, že vyplňujete formulář bez pomoci našeho personálu, nezapomeňte uvést, jaká je vada zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Osobní předání výrobku

Vámi zakoupené zboží můžete prodat k reklamaci na našem showroomu na: Kozí 27, 81103 Bratislava. Formulář pro vrácení zboží s Vámi rádi vyplní naši pracovníci přímo na pobočce.

Pokud nebude Váš požadavek vybavena přímo na místě, bude Vámi vrácené zboží postoupen k posouzení našemu reklamačnímu oddělení.

Doručení poštou

V případě, že budete zakoupené zboží posílat na reklamaci poštou, případně jinou doručovací službou, zašlete zásilku na adresu:
BORITEX – sk s.r.o.
kozí 27
811 03 Bratislava

Do zásilky přiložte vyplněný formulář pro vrácení zboží, který si můžete volně stáhnout na internetových stránkách www.boritex.sk ZDE.

V případě uznání reklamace, Vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky / předání dopravci. Reklamovaný výrobek není nutné adresovat konkrétnímu pracovníkovi. V žádném případě neposílejte vrácené zboží zpět na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodloužíte tím dobu vyřízení. Kontaktujte prodejce na telefonním čísle +421 2 63530383 a řiďte se jeho pokyny.

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, dále že byla vybavena, příp. zamítnuta, a také informaci, že Vám byla odeslána, či že Máte možnost si ji vyzvednout. Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30 denní lhůtě znamená, že BORITEX – sk s.r.o. porušilo podstatným způsobem smlouvu. To Vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

Pokud neuvedete nebo odmítnete uvést své kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), pak jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro Vás z Vaší nečinnosti v tomto směru plynou.

Další Vaše práva jako spotřebitele, která se ke koupi zboží věci vážou, nejsou dotčeny.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží.

Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou částku resp. částku sníženou o vzniklou škodu neprodleně po vrácení objednaného zboží.